‘Meer ruimte voor Digitale repeaters’

Er is een nieuw beleid op komst dat de vergunningen voor repeaters gaat regelen. Binnen dit beleid komt er 100 kHz meer spectrum beschikbaar op de 70cm band. Ruimte voor meer digitale repeaters dus. Ook worden vergunningen techniekneutraal gemaakt, zodat bijvoorbeeld System Fusion repeaters mogelijk worden. Dat valt te lezen op de website Hamnieuws.nl.

Het nieuwe beleid zal op 1 maart a.s. gepubliceerd worden op de website van Agenschap Telecom. Een maand later, op 1 april 2017, moet deze in werking treden. Aan het nieuwe beleid is ruim 2,5 jaar gewerkt door de verenigingen en Agentschap Telecom. Een andere grote wijziging is dat er niet meer gekeken zal worden naar afstand tussen repeaters maar beschikbaarheid van frequentieruimte.

Comments are closed.