nov 06

Voordelen van BrandMeister worden steeds meer zichtbaar

brandmeisterUpdate: BrandMeister en DMRplus toch gekoppeld! Op dit moment is de koppeling met DMRplus weer aangezet en kan ook hiermee getest worden!

De laatste dagen is er weer veel ontwikkelt met betrekking tot de Mastersoftware BrandMeister.
Van s ‘morgens vroeg tot in de nacht wordt er volop getest met alle mogelijkheden van de software. Met een ongelofelijk grote inzet wordt er gebouwd aan dit netwerk door PD0ZRY, PD0RAF, R3ABM op de achtergrond en diverse repeater beheerders. Groot voordeel is het open karakter van de software waardoor er makkelijk door de programmeurs “tegenaan” geprogrammeerd kan worden. Nog 5 repeaters staat gekoppeld aan de DMRplus master. Zaterdag zullen PI1ZLD, PI1APD en PI1ZOB ook overgaan op BrandMeister. Van PI1TWE en PI1NIJ is nog onduidelijk wanneer zij de overstap naar BrandMeister gaan maken. Aanstaande zaterdag zullen er tijdens een meeting op de dag van de radioamateur 2015 afspraken gemaakt worden over de inrichting van het nieuwe netwerk. Hierna zullen de codepluggen zoals die verspreidt worden via hamdigitaal.nl successievelijk worden aangepast. Gebouwd wordt er aan een voorziening om de repeaters op afstand te kunnen configureren. Het SelfCare center gaat een belangrijke rol spelen om een en ander goed te laten werken voor de eindgebruikers. De verschillende merken van apparatuur die gebruik maken van het DMR netwerk kunnen vaak niet goed samenwerken als het gaat om SMS en GPS. In het SelfCare center gaat dit worden opgelost.
Het principe van het DMRplus netwerk van Tijdsloten gekoppeld aan Talkgroepen zal waarschijnlijk grotendeels worden losgelaten. Er zal hoofdzakelijk gebruik gemaakt worden van Talkgroepen. Op welk Tijdslot je dan werkt is niet meer van belang. Zo komt er waarschijnlijk een Talkgroep voor:

4501 Noord Nederland
4502 Midden Nederland
4503 Zuid Nederland
4504 Oost Nederland
5057 Koppeling met APRS
2049881 Koppeling DStar reflector XRF088 module A
2049882 Koppeling DStar reflector XRF088 module B

Hierover zullen aanstaande zaterdag afspraken gemaakt worden!

Het Dashboard van BrandMeister vind je hier!
Het Dutch only Dashboard van BrandMeister vind je hier!
De Status pagina van het BrandMeister netwerk vind je hier!
De SelfCare pagina van BrandMeister vind je hier!

Eén van de fascinerende mogelijkheden van BrandMeister zie je hieronder. Als je private call doet naar 9990 Echo krijg je een bericht terug met jou signaalsterkte!
IMG_5708

okt 30

Praktische gebruiksinformatie voor DMR+ beginners Deel 1

StarthereRegelmatig bereiken mij vragen van beginnende DMR gebruikers. Ze zeggen dan: natuurlijk horen wij DMR gebruikers praten die al jaren gebruik maken van DMR! Maar stel in koop een DMR radio waar begin ik dan?

Frank PA1V en Ruud PA3DFI hebben deze vraag omgezet in een tweetal documenten waarin het één en ander voor de beginnende DMR gebruiker wordt uitgelegd.

Praktische gebruiksinformatie

De volgende informatie heeft betrekking op gebruik van het DMR+ netwerk van Hytera, verder te noemen DMR+.

Voor nieuwe gebruikers kan de werking van bepaalde functionaliteit in het DMR+ Netwerk in het begin wat onduidelijk zijn. Onderstaand wordt op hoofdlijnen toegelicht hoe een en ander toegepast kan worden.

Het DMR+ Netwerk heeft 2 tijdsloten (time slots), TS1 en TS2. Op beide tijdsloten kunnen twee gelijktijdige QSOs worden gevoerd via repeaters. De beschikbaarheid van twee tijdsloten betekent dus dat er twee gescheiden “kanalen” worden gebruikt. De twee tijdsloten worden los van elkaar gebruikt. Verder kan er simplex worden gewerkt met DMR. Ook dan zijn er 2 “kanalen” mogelijk per frequentie. Hier wordt verder alleen ingegaan op de werking via repeaters.

Tijdslot 1
Op tijdslot 1 worden spreekgroepen (Talk Groups, TG) gebruikt. Repeaterbeheerders kunnen uit de mogelijkheden van de mastersoftware kiezen welke TG’s doorgegeven worden (of niet), een en ander afhankelijk van het gewenste en toegestane gebruik.
De TG’s zijn per soort aan bepaalde gebieden landen of regio’s toegewezen. Voorbeelden zijn:

. TG1 – Wereldwijd
. TG2 – Europa
. TG22 – Nederlandstalig
. TG204 – Nederland

Wat houdt dit in?

Een voorbeeld: Als OM PA3XXX (fictieve call) via Talk Group 1 (TG1) op tijdslot 1 werkt, is deze wereldwijd over alle aangesloten repeaters te horen. Naar de stand per Juli 2015 zijn dat er meer dan 270, en dit aantal groeit gestaag. Naarmate het nummer van de talkgroep hoger is, neemt het aantal gekoppelde repeaters af. Voor wat betreft Nederland en TG204 hebben we het dan toch nog over zo’n 22 stuks.

Bij gebruik van Tijdslot 1 TG1 en TG2 is het van belang om na te denken hoeveel en welke repeaters door een QSO in gebruik zijn. Mede amateurs in de rest van de wereld horen via de gebruikte repeater(s) onze Nederlandstalige QSO’s ook, en kunnen hier mogelijk minder enthousiast van worden. Op hamdigitaal.nl onder “operationele linken” en “Hytera Reflector Status” wordt weergegeven welke repeaters actief zijn.

Belangrijk: Door een wereldwijd QSO op TG 1 wordt wordt dit Tijdslot 1 in het hele DMR+ netwerk gereserveerd voor deze ene verbinding. Als vuistregel hebben TG’s met met een lager nummer een hogere prioriteit binnen het netwerk dan deze met een hoger nummer.

Tijdslot 2
Op het tweede tijdslot (TS2) worden slechts twee spreekgroepen (TG’s) gebruikt:

. TG9 – lokaal
. TG9990 – echo

Op het tweede tijdslot kunnen reflectoren worden aangekoppeld. Deze werden in het D-Star netwerk al langer gebruikt en maken het voor amateurs mogelijk om repeaters op een gebruiksvriendelijke manier aan te koppelen, ook de z.g. dongles werken hiermee.

Zo zijn in de meeste gevallen de repeaters binnen een regio via een reflector gekoppeld (bijvoorbeeld Noord Nederland, Midden Nederland etc.). Een overzicht van de beschikbare reflectoren is te vinden op hamdigitaal.nl Samen met nog heel veel meer praktische informatie over de digitale modes.

Welke repeater op welk tijdstip gekoppeld is, kan via het DMR+ dashboard worden gevolgd.

Omdat de mogelijkheden voor gebruik van de reflectoren vrij uitgebreid zijn, wordt dit in een apart artikel toegelicht.

Via Talkgroep 9990 (Echo) kan worden gecontroleerd of het eigen signaal via de repeater wordt ontvangen, en of deze met het netwerk verbonden is. Verder kan de kwaliteit van eigen modulatie worden beoordeeld.

Elke verbinding via TS2 en TG 9990 wordt kortstondig door een server geregistreerd en vervolgens als “Echo” over de lokale repeater verzonden. De “Echo” funktie is alleen op de eigen lokale repeater te horen.

Ook op tijdslot 2 kunnen mede amateurs onze gesprekken over aangekoppelde reflectoren horen. Wanneer het onduidelijk is wat de reikwijdte van een verbinding is, laat dan voldoende ruimte tussen de passages in een QSO, zodat andere gebruikers zich in kunnen melden. Dit is trouwens op DMR in ieder geval aan te raden, gezien het beperkte aantal kanalen op de TG’s. Ook de dongles reageren iets trager dan portofoons of mobilofoons. Het is daarom goed enige tijd te laten zodat de gesprekken volledig worden afgerond.

N.b. Deze informatie is bedoeld als leidraad van- en voor de beginnende DMR amateur, en dient als zodanig gelezen te worden. Uitgebreide technische informatie kan gevonden worden in meer gedetailleerde publicaties op de diverse DMR websites.

Bronvermelding (deels): HAM-DMR.DE
PA1V / PA3DFI

okt 30

Praktische gebruiksinformatie voor DMR+ beginners Deel 2

StarthereHet gebruik van Reflectoren

Op Tijdslot 2 (TS2) worden twee Talkgroups (TG’s) gebruikt, TG9 Lokaal en TG9990 – Echo. Ongeacht van welke TG er via TS1 wordt gebruikt, worden de gesprekken via de overige repeaters op het netwerk via TG9 weergegeven als “lokaal”. Dit vereenvoudigd de programmering van apparatuur, omdat het aantal te programmeren kanalen per repeater op TS2 via een enkele TG plaats vind.

Het gebruik van reflectoren op TS2 heeft een duidelijk voordeel ten opzichte van de talkgroups op TS1. Er worden geen gesprekken verstoord of onderbroken door het gelijktijdige gebruik van TG’s. Wanneer repeaters door middel van reflectoren zijn gekoppeld, worden alle gesprekken welke hierop gaande zijn via TG9 weergegeven.

Binnen het huidige netwerk worden reflectornummers weergegeven door middel van 4 cijfers (numerals). Een aantal voorbeelden van regionale reflectors zijn 4501 voor Noord Nederland en 4502 voor Midden Nederland. Een volledig overzicht van wereldwijd beschikbare reflectoren kan gevonden op hamdigitaal.nl, samen met nog heel veel meer praktische informatie over de digitale modes.

Wanneer een bepaalde reflector niet meer in gebruik is, wordt aangeraden deze door middel van de entry “4000” af te koppelen. Bij het aan- en afkoppelen van reflectoren is er in de meeste gevallen sprake van een kleine vertraging. Deze kan varieren tussen de 15 en 30 seconden. Tijdens het opbouwen van de verbinding is deze wel al zichtbaar op het DMR+ dashboard.

Belangrijk: Het gebruik van reflectoren is uitsluitend mogelijk op Tijdslot 2 (TS2), door middel van TG 2-9.

Hoe werkt de aan- en afkoppelling van reflectoren
Met een DMR porto of mobielset gebeurd dit door middel van “Contact / Manual Dial”. Verder kunnen de reflectoren in de contact list worden geprogrammeerd als zijnde “Private Call” in plaats de gebruikelijke “Group Call”. Het gewenste reflectornummer kan door middel van “Manual Dial” worden ingevoerd. Het is aan te bevelen om voor gebruik de user manuals van de betreffende apparatuur op hoofdlijnen door te nemen voor wat betreft dit soort basisbediening.

Na het intoetsen van het gewenste reflectornummer kan de verbinding worden gemaakt door middel van de PTT toets. Hierdoor wordt de reflector verbonden met de repeater. Er volgt een gesproken bevestiging “Connected to Reflector”. Als de repeater al verbonden was met een een andere reflector, dient deze eerst door middel van “4000” ontkoppeld te worden. Hierna volgt een gesproken bevestiging “Reflector Disconnect”.

Op de meeste repeaters is een standaard reflector ingesteld, meestal voor de betreffende regio . Nadat het QSO is afgelopen wordt de repeater met een eveneens ingestelde interval teruggezet op deze standaardreflector. Met de entry “5000” kan worden gecontroleerd met welke reflector een repeater is verbonden.

Belangrijk: Nadat een reflector gekoppeld is, kan via TG 2-9 het QSO worden gevoerd. Controleer dat het apparaat dan niet meer in de keuze (dial) mode staat.

Bronvermelding (deels): HAM-DMR.DE
PA1V / PA3DFI

(Noot van de redactie: beide documenten in pdf zijn te vinden “bestanden, algemene informatie”)

okt 12

Digital Mobile Radio op de Dag voor de Radioamateur

dvdra-2

UPDATE: tijdens de DvdRA is er een repeater aanwezig in de Americahal. Deze staat op de QRG van PI1AMS dus is met iedere porto te werken. Let wel deze repeater is niet gekoppeld aan het netwerk dus werkt alleen lokaal!

Op 7 november 2015 zal er op de Dag voor de Radioamateur in de Americahal te Apeldoorn een DMR-Dstar-C4FM stand aanwezig zijn. De locatie is stand C07 tegenover het Jeugdplein. De bedoeling is aan geïnteresseerden Digitale radioapparatuur te laten zien.
Ook staan de organisatoren Randy PH4X, Robert PD0PVL, Guus PE1PLM, Peter PA3PM en andere aanwezige SYSOPS van repeaters klaar om eventuele vragen te beantwoorden. Ook zijn er middelen om u te assisteren met het installeren van codeplugs op uw nieuw aangeschafte of bestaande apparatuur. We hopen dat vele radioamateurs deze dag zullen gebruiken om kennis te maken met Digital Mobile Radio en de keus maken gebruik te gaan maken van de diverse netwerken.

Tot 7 november op stand C07 Americahal Laan van Erica 50, 7321BX te Apeldoorn
StandC07