Codeplugs

De op hamdigitaal.nl gepubliceerde codeplugs zijn bedoeld ter evaluatie.
De makers zijn niet aansprakelijk voor de juiste werking van de codeplugs.

Gebruik is dus op eigen risico.