DMR ID aanvragen informatie

Het ‘DMR-ID team’ behandelt de aanvragen voor de uitgifte van nieuwe DMR-ID’s voor Nederland.

Op het moment dat een Nederlandse amateur een DMR-ID aanvraagt via https://www.hamdigitaal.nl/?page_id=923 of http://register.ham-digital.org/ komt deze aanvraag terecht in de database van het ‘Digital Radio Amateur Registration System’. Dit systeem zal dan automatisch de aanvraag doorsturen naar het ‘DMR-ID team’ welke de aanvraag beoordeelt.

Regelmatig ontvangen wij onvolledig of verkeerd ingevulde aanvragen. Om te voorkomen dat de goedkeuring te lang op zich laat wachten hieronder wat spelregels die de goedkeuring van de aanvraag zullen versnellen.

Stap 1 van de aanvraag:
step1idteam

Vink register voor individual callsign aan.

Bij Callsign uiteraard je call invullen. Na het bevestigen met OK kom je terecht bij Stap 2.

Stap 2 van de aanvraag:
step2idteam

Request a DMR-ID to use a DMR-network aanvinken en bevestigen met OK waarna je in stap 3 tercht komt.

Stap 3 van de aanvraag:
step3idteam

Nu wordt het belangrijk dat je hier alle gegevens juist invoert.

First name: voornaam

Surname: achternaam

Nickname: je roepnaam, bijvoorbeeld Jan, Piet, Klaas enz. (dus niet je callsign)

Dit is de naam zoals deze zal verschijnen op alle Dashboards, lijsten e.d welke op diverse internetpagina’s zijn te raadplegen. Ook onze ‘pluggenbouwers’ gebruiken deze lijsten in de door hun gemaakte pluggen, en om deze mannen te vriend te houden is het dus zaak dat je hier je echte roepnaam invult!

Email Adress: je eigen email adres, met de nadruk op het eigen emailadres.

Als je straks stap 3 volledig hebt doorlopen zal er gecontroleerd worden of dit een geldig email adres is, zo nee, dan kom je niet verder.

Country: staat al op Nederlands.

Region: de provincie waarin je woont.

Dit is van belang voor de uitgifte van de juiste DMR-ID.

City: woonplaats.

Zip code: postcode.

Comment to the admins: kan je leeg laten.

Please upload a copy of the license document:

Een kopie of foto van:

Registratiebewijs Amateur Vergunning       of

Radio Amateur Station Licence document

LET OP: op deze documenten staat je BSN-nummer, zorg dat dit NIET zichtbaar is op de kopie of foto die je bijvoegt bij de aanvraag !!

Verder moet de rest van de informatie uiteraard wel zichtbaar blijven.

Wederom bevestigen met OK, er zal nu gecontroleerd worden of je alle gegevens (juist) hebt ingevuld, als dit niet het geval is zal je hier een melding van krijgen en kan je dit aanpassen.

Is alles wel goed ingevuld dan zal je aanvraag automatisch verstuurd worden.

Het ‘DMR-ID team’ streeft er naar om binnen 48 uur je aanvraag in behandeling te nemen.

Er zal worden gekeken of de callsign nog voorkomt in de Roepletterlijst van het AT en of de aanvrager al niet in het bezit is van een DMR-ID. Als alles in orde is zal je aanvraag worden goedgekeurd en ontvang je automatisch een email ter bevestiging met daarin de definitieve toekenning van je DMR-ID.

Mochten er zaken zijn waaraan getwijfeld wordt dan zullen we altijd per email kontakt opnemen, dus een aanvraag wordt nooit zomaar verwijderd, alleen de goedkeuring kan iets langer op zicht laten wachten. Het is dus belangrijk dat alle gegevens goed worden ingevuld en dat bij er eventuele vragen wel een terugkoppeling wordt gegeven, zolang deze er niet is blijft de aanvraag op ‘hold’ staan.

Mocht je na een week nog geen bevestiging of email hebben ontvanger dan kan je altijd kontakt opnemen met het ‘DMR-ID team’ via email: id-team@hamdigitaal.nl

Een tweede niet onbelangrijke stap is je aanmelden op de ‘Self-Care’ pagina van http://cloud.dstar.su, zo kan je volledig van alle features van het BrandMeister-netwerk gebruik maken.

DMR-ID wijzigingen.

Ben je al in het bezit van een DMR-ID maar zijn er zaken die gewijzigd moeten worden, bijvoobeeld het emailadres, emigratie, opheffen callsign e.d. of je wilt andere zaken gewijzigd hebben in je registratie stuur dan even een bericht naar het ‘DMR-ID team’ via email: id-team@hamdigitaal.nl

Is een amateur ‘silent key’ ? Laat dit dan ook even weten aan het ‘DMR-ID team’ (uiteraard wel aantoonbaar), wij zullen er voor zorgen dat zijn/haar DMR-ID wordt geblokkeerd, en dus niet meer zichtbaar is in de lijsten, en ook niet meer wordt uitgegeven.

73’ William PE1BMM