Repeater naar Repeater Koppeling

RepRepBeste gebruikers, vanaf vandaag hebben we een nieuwe functie geïmplementeerd in het systeem, dat is ontworpen om op eenvoudige wijze een “Repeater naar Repeater-verbinding te maken.

De nieuwe functie wordt gebruikt om twee repeaters elkaar te verbinden zodat gebruikers die niet binnen het bereik van dezelfde repeater zitten toch “lokaal”met elkaar te laten werken. Dit kan wenselijk zijn indien men niet een lokale reflector geheel in beslag wil nemen voor een QSO.

In de volgende voorbeelden wordt aangenomen dat de aanroepende amateur (zender) is met zijn repeater gekoppeld aan reflector 4503 (Zuid Nederland) of ontkoppeld van een reflector is, de ontvangende amateur (ontvanger) met zijn repeater aan reflector 4502 (Midden Nederlnad) is gekoppeld of ontkoppeld.

Om een Repeater naar Repeater-verbinding te maken wordt het ID van de te kiezen repeater (204401 voor PI1ZLD) ingegeven. Dit kan via een DTMF microfoom of doormiddel van een invoer in de codeplug onder “contacten”. Hierna wordt de microfoon kort ingedrukt, waarna de verbinding wordt gemaakt. Dit moet plaatsvinden op TS2-TG9 zoals dat ook gebeurd bij het gebruik van reflectors.

Dit geeft nu de volgende vier opties:

-als beide repeaters zijn gekoppeld aan een reflector, gebeurt het volgende:

De repeater van de oproepende amateur wordt gekoppeld aan de reflector 4502 (gelinkt); dit heeft de eenvoudige reden dat amateurs, die mogelijk met elkaar praten in een andere reflector niet worden onderbroken in hun QSO.

-de repeater van de oproepde amateur is ontkoppeld, de ontvangende amateur is op reflector 4502, dan zal het volgende gebeuren:

De repeater van de oproepende amateur wordt gekoppeld aan de reflector 4502 (gelinkt) als in het vorige voorbeeld.

-de repeater van de oproepende amateur is gekoppeld, de repeater van de ontvangende amateur is ontkoppeld; De situatie is nu enigszins anders: de repeater van de opgeroepen amateur wordt overgebracht naar reflector 4503.

Dit is geen probleem omdat de reflector niet in gebruik was.

-Als beide repeaters niet aan een reflector gekoppeld zijn dan gebeurt er iets anders. Er wordt een zogenaamde virtuele reflector aangemaakt. Hiervan zijn er drie namelijk: 4990, 4991 en 4992. Dit is noodzakelijk om de andere reflectoren niet te storen die in het netwerk gebruik worden. Deze kunnen gewoon gebruik blijven maken van hun standaard reflectoren en gebruikt worden.Zo wordt dus een soort “tussenruimte” gecreeerd waardoor de standaard reflectoren niet geblokkeerd worden.

Hieronder een grafiek die een en ander verduidelijkt:

Repeater naar Repeater koppeling
Ontvangende
amateur
Ontvangende amateur
(Ontvanger) (Ontvanger)
4502 gekoppeld 4502 niet gekoppeld
Aanroepende amateur 4502 4503
(Zender)
4503
gekoppeld
Aanroepende amateur 4502 4990
(Zender) 4991
4503 4992
niet gekoppeld

Deze tekst is ook terug te vinden onder het menu-item “Diensten”.

Geef een antwoord