Samenwerking PI1ZLB en de stichting beheer repeaters

Bron: dmr-limburg.nl
Naast de samenwerking met de repeatergroep van PI3UTR en PI2NOS, gaat de stichting beheer repeaters Haaglanden nu ook samenwerken met de repeatergroep van PI1ZLB. PI1ZLB zijn de roepletters van de DMR-repeater (in oprichting) van Maastricht.

Uitzicht van de repeaterlocatie

Het uitzicht vanaf de nieuwe repeaterlocatie. Met links de Alticom-toren Maastricht.

De samenwerking houdt in dat de stichting zorgt voor een plaatsingsovereenkomst met de eigenaren van het opstelpunt in Maastricht (47 meter boven maaiveld en ongeveer 126 meter boven NAP!). Als tegenprestatie draagt de repeatergroep van PI1ZLB financieel bij aan het voortbestaan van de stichting en neemt zij een aandeel naar ratio in de overheadkosten. Het technisch beheer van de repeater is in handen van de repeatergroep zelf.

Zo ver het oog reikt… Zie ik daar in de verte nu de schoorstenen van Rotterdam? Nee, toch…….

Financieel blijven de stichting en de repeatergroep PI1ZLB zelfstandig. Het kapitaal dat nodig is voor de aanschaf en exploitatie van de DMR-repeater in Maastricht, blijft in hun eigen beheer. Dat kapitaal is immers bijeengebracht door middel van giften en donaties uit Maastricht en omgeving. Dat zelfde geldt ook voor de bijeengebrachte repeatergelden uit de Haagse regio. Ook die blijven alleen bestemd voor de repeaters in regio Haaglanden. Maar door samen te werken delen we (naar rato) in de vaste kosten.

Dus mocht je eens op het Vrijthof wandelen, met een DMR-porto op zak …

Limburg, je zal er maar wonen!

Geef een antwoord