Advertenties op hamdigitaal.nl

Op verschillende plaatsen op deze site tref je advertenties aan. Er is gekozen om over te gaan tot adverteren op deze website om opbrengsten te genereren. De totale som van deze opbrengsten zal worden gebruikt om initiatieven in de radioamateur hobby te ondersteunen. Je moet hierbij denken aan de opbouw en het onderhoud van repeaters, hamnet verbindingen en initiatieven die onze mooie hobby bevorderen. Ieder jaar zal verslag gedaan worden hoeveel de advertenties hebben opgebracht en aan welke initiatieven gedoneerd zal worden. Je kan dus de hobby ondersteunen door via deze site op een advertentie te klikken. Dit brengt extra geld op, kleine moeite toch!

Comments are closed.