Call Busy en RX lijsten

Deze video van ON3WOO geeft de Belgische situatie weer. Daar werkt men kennelijk met één RX groep. In Nederland werken wij met een RX groep per kanaal. Toch is de video informatief!

Comments are closed.