hamdigitaal.nl wordt HAMDigitaal.nl

HDlogonw-152Na twee jaar publiceren op de website hamdigitaal.nl wordt het tijd voor iets nieuws. De digitale radiozendamateur blijft bijna dagelijks verrast worden door de ontwikkelingen op het digitale vlak van onze mooie hobby. Deze site heeft getracht alle ontwikkelingen die er waren door te geven en je hebt kunnen lezen of reeds kunnen ervaren dat netwerken gekoppeld kunnen worden. In onze optiek is het dus tijd om ook de informatievoorziening van hamdigitaal.nl te verbreden. Daarom is gekozen de site in te gaan richten voor alle aspecten van de digitale hobby of dit nu DStar, DMR, Tetra, C4FM of bijvoorbeeld SDR is. De ontwikkelingen gaan snel zo is het BrandMeister netwerk zo ingericht dat er gekoppeld kan worden met bijvoorbeeld DStar of wellicht C4FM. Het zou daarom niet juist zijn de lezers van deze website niet te faciliteren met alles wat samenhangt met deze boeiende ontwikkelingen. Daarom willen we hier ook andere (rand) apparatuur en/of infrastructuur voorbij laten komen dan alleen DMR. Om dit geheel te ondersteunen is vanaf vandaag de sitenaam gewijzigd in HAMDigitaal.nl. De komende tijd zal de website verder aangepast worden. Met dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt!

Comments are closed.