Aan de gebruikers van HamDigitaal.nl

Zoals jullie weten zal op 25 mei 2018 de AVG Europese wetgeving in werking treden.

Dit heeft ons doen besluiten alle via deze website opgeslagen gebruikersgegevens te wissen.
Om gebruik te maken van de website HamDigitaal.nl is inloggen en het opslaan van je gegevens niet nodig of gewenst. Dit zal ook in de toekomst zo blijven en dus zijn alle accounts gewist.

Veel plezier bij het verdere gebruik van deze website!

Redactie HamDigitaal.nl

 

Comments are closed.