Microfoon vasthouden mag!!!

Bij Koninklijk besluit is een wijziging aangebracht in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens uit 1990. Deze wijziging is per 1 juli 2019 van kracht! Duidelijk is geworden dat het vasthouden van een microfoon in een voertuig gewoon is toegestaan! De belangrijkste informatie vind je onder het kopje ” 2 De inhoud van het voorstel”! Het volledige document vind je hier!

Comments are closed.