PI2NOS QRV vanuit Lelystad

In aanloop van de komende ballonvossenjacht, die aanstaande zondag, 20 september, zal plaatsvinden is voor de begeleiding ervan een zender geactiveerd voor PI2NOS vanuit Lelystad. De zender heeft een zeer groot bereik en maakt het mogelijk met de beschikbare ontvangers om de ballonvossenjacht op grote(re) schaal te volgen via UHF.

Op dit moment is nog onduidelijk of deze zender in gebruik zal blijven. Dit hangt voornamelijk af van de wijze van gebruik van de repeater en ook de lokale mogelijkheden op meer permanente basis moeten nader onderzocht worden. 

Inmiddels is duidelijk dat de noordelijke zijde van Nederland heel behoorlijk afgedekt wordt met dit opstelpunt met een antennehoogte van ca. 210 meter. Wel moeten we opmerken dat ontvangers in de noordelijke provincies beperkt zijn en dat het opstappunt Lelystad of Kampen een belangrijke rol zullen spelen. Ontvanger Scharwoude is niet functioneel maar momenteel wordt onderzocht of deze tijdig weer in gebruik genomen kan worden. Het zelfde geldt voor de ontvanger in Emsland. 

De ballonvossenjacht wordt mede begeleid via PI2NOS, maar ook via PI3UTR en ATV.

Comments are closed.