apr 03

Verbeteringen uitgevoerd aan het DMR-MARC netwerk

DMR MarcOn March 26th, DMR-MARC announced that it had completely transformed its North American DMR-MARC network by implementing two redundant core servers – one on the US East coast and the other on US West coast, which will allow all North American DMR-MARC member organizations to connect to its global, regional and language-specific talkgroups. In addition, DMR-MARC partners networks in Europe have also implemented a similar system with CORE servers of their own, located in Germany and the United Kingdom. This network update is important as it will improve the overall reliability and performance of the global DMR-MARC network.

“I’m pleased to report that nearly all of the North American DMR-MARC member c-Bridges are now connected to the CORE servers” said Tim Barrett, K6BIV, one of the DMR-MARC network administrators. “The only change you might note is that the North American talkgroup (TG 3) no longer has any connections outside the continent. Worldwide English (TG 13), is made available globally to reach any English speaking member.” further added Tim.

In addition to the network updates, DMR-MARC also announced the addition of two new User Activated (UA) talkgroups – UA English 1 and UA English 2, similar to the existing TAC 310 network launched by the DCI network in March 2014. UA English 1 uses the talkgroup ID 113 and UA English 2 uses talkgroup ID 123. As their name implies, both talkgroups are intended for English language traffic only, however additional UA talkgroups have been created for other languages, including German, Spanish and French and will be made available as required.

mrt 27

Uber gaat gebruik maken van DMR netwerk om taxiritten door te geven

DKARSBron: DKARS Magazine
Uber sluit een pilotovereenkomst met de stichting DKARS om via haar donateurs taxiritten door te geven.
Zendamateurs leveren een belangrijke bijdrage aan een gat in de markt en kunnen zo een centje bijverdienen!

“De taxiwet uit 2004 is verouderd. Logisch, want wetgevers kunnen niet in de toekomst kijken. Maar als de overheid echt slimmer gebruik wil maken van vervoer, moeten de regels veranderen.” Dat zegt Niek van Leeuwen, directeur van Uber Nederland. Volgens hem zorgt de veelbesproken taxi-app Uber nu door de samenwerking met DKARS voor innovatie in de taximarkt. “En vernieuwing, dat is echt nodig.”

Moeizame start
De meeste onder u kennen ongetwijfeld de verhalen over hoe Uber de taximarkt wereldwijd aan het openbreken is en dat met name in Nederland er nu chauffeurs beboet worden die via de zogenaamde ‘UberPOP app’ ritten uitvoeren.

Nauwelijks duurder dan de tram
Bijna 20 minuten rijden, vier kilometer van Amsterdam-West naar het Centraal Station, kost met UberPOP 7 euro. Een reguliere taxi rekent zeker het dubbele. Plots is met z’n tweeën in de auto stappen nauwelijks duurder dan de tram.
UberPOP is een dienst van Uber, de app die chauffeurs en passagiers met elkaar in contact brengt buiten taxicentrales om. De smartphone-app is op dit moment in 140 steden ter wereld beschikbaar, waaronder Den Haag, Rotterdam en Amsterdam.

Taxibranche en overheid verzetten zich tot voor kort
Bij UberPOP, in Nederland alleen nog in enkele grote steden te gebruiken, stap je niet bij een taxichauffeur maar bij een parti-culier in de auto. De taxibranche en overheidsinstanties verzetten zich hevig tegen de dienst, bezorgd om marktaandeel en de veiligheid van passagiers. In Nederland is de wet personenvervoer onlangs geëvalueerd en voor Uber is daar uitgekomen dat om slechts één belangrijke reden de dienst nu illegaal dreigt te worden; het gebruik van een mobiele app en Wifi. In een recente uitspraak van het Gerechtshof van Amsterdam (vonnis ECLI:NL:GHAMS:2015:0401) spreekt over ongeoorloofde communicatietechnieken en concurrentievervalsing met de gangbare taxibranche die allemaal mobilofoons gebruiken bij het toewijzen van niet vooraf gereserveerde ritten.

uberappInnovatief gebruik frequentieruimte en nieuwe technieken De afgelopen 2,5 maand is er koortsachtig overleg gevoerd tussen het DKARS bestuur en de top van Uber Nederland waarbij nu een zeer belangrijke doorbraak is gerealiseerd, het voortbe-staan van Uber is verzekerd, taxiritten worden betaalbaar en de radioamateurs kunnen er (geheel legaal) een centje mee bijver-dienen! Vanaf aanstaande woensdag is het al een feit.

Hoe werkt het?
De radioamateurs die overal in grote getale aanwezig zijn zullen klantgegevens via het internet op een speciaal webinterface binnenkrijgen(alleen de taxi’s mogen de app niet meer gebrui-ken, de klanten wel!).
Ubermap2De amateur in kwestie dient te beschikken over een DMR porto of DMR basisset en ziet online via de GPS functie welke Uber chauffeur het meest dichtbij is om de rit uit te gaan voeren.
Voordat de zendamateur de webinterface kan gaan gebruiken dient deze zich eerst via de DKARS webinterface te registreren. De amateur ontvangt dan een 6-cijferige Hexadecimale pincode waarmee hij op het webinterface(https-secured) kan inloggen. Na het inloggen kan de amateur een ‘rit claimen’ en verder af-handelen. Er zal gewerkt gaan worden op de 70cm band.

Mag de amateur wel een QSO maken met de Uber chauffeur?
Om deze constructie echt legaal te maken en te houden zullen alle Uber chauffeurs via een spoedcursus bij de Stichting Radio Examen (SRE) een Novice-cursus volgen en direct daarop vol-gend een examen afleggen. (De eerste 18 chauffeurs zijn afgelo-pen week al geslaagd en herkenbaar aan hun PD9U.. –call(3 let-ter suffix)
Wat levert het op? De Stichting DKARS en de radioamateur in kwestie ontvangen gezamenlijk een provisie van 8,75% van het totale bedrag van de rit. De verdeelsleutel tussen de stichting DKARS en de amateur hangt af of deze slechts alleen als lezer op de mailinglijst staat, of respectievelijk donateur van minimaal, € 9,95 € 25,00 of life time donor is. De precieze verdeelsleutel vindt u ook op de hier eerder genoemde registratie website.

Wat vindt het Agentschap Telecom hiervan?
Zoals u weet zijn de tijden veranderd en hecht de overheid er niet zoveel belang hoe onze banden (digitaal) gebruikt worden. Men juicht de stelling van DKARS: ‘Use it or lose it’ dan ook van harte toe. U zult het overigens binnenkort ook nalezen in de notulen van het laatste onlangs gehouden Amateur Overleg.

Internationale belangstelling
Via de marketingafdeling is dit bericht al in veel landen verspreid en wordt het project dan ook met argusogen gevolgd! DKARS is al benaderd door verschillende buitenlandse media die aanstaande woensdag al willen beginnen met filmopnames te maken van wat radioamateurs die ermee aan de slag willen. Men kan zich ook voor een persbezoekje aanmelden bij: uber@dkars.nl.

De stichting DKARS wenst u veel plezier met de nieuwe hobby-subsidie!
DKARS