Eén registratie database voor Dstar en DMR

DMR-DSTAR-Radio-CS7000Vanwege de explosieve groei van zowel Dstar als DMR in Europa komt er één database en registratie voor zowel Dstar als DMR gebruikers. Niemand had kunnen verwachten dat de bij Dstar gebruikte CCS code zo snel zou groeien. Deze viercijferige code kon maximaal 9000 keer worden uitgegeven en dit aantal is overschreden. Als gevolg hiervan moesten inactieve CCS codes opnieuw worden uitgegeven. Volgens Torsten DG1HT und Hans-Jürgen DL5DI bestond het plan om te komen tot één database al in 2014. Het gaat nu echt gebeuren! Het is niet de bedoeling een heel nieuw systeem op te zetten maar voor Dstar gebruik te gaan maken van het systeem zoals dit wordt gebruikt voor DMR. Bij de introductie van DMR voor amateurradio is gekozen voor een numeriek systeem dat is gebaseerd op de “ITU Mobile Country Code” (MCC). Deze code wordt gebruikt in vele commerciële netwerken, zoals bijvoorbeeld in GSM-netwerken. Het systeem is hiërarchisch gestructureerd, het eerste cijfer staat voor het continent (2 = Europa, 3 = Noord-Amerika, 4 = Azië, 5 = Australië / Oceanië, Afrika 6 = 7 = Zuid-Amerika). De eerste 3 cijfers geven het land aan, zoals bijvoorbeeld 204 voor Nederland, 228 voor Zwitserland, 232 voor Oostenrijk, 262 in Duitsland. Achter deze MCC komt vervolgens voor amateurradio DMR netwerken een 4-cijferige code van de gebruiker en bij repeaters is dit een 3-cijferige code. In sommige landen, waaronder Nederland, is dit nog verder onderverdeeld, zodat in de 4e cijferige code ook nog de provincie is opgenomen. Met dit systeem zijn bijna 10.000 registraties per land mogelijk. Wereldwijd zijn er nu ongeveer 16.000 DMR registraties. In Nederland zijn dat er 600 en in Duitsland 2000. Het gebruik van een 7 cijferige (CCS7) code in plaats van de 4 cijferige CCS code geeft dus meer ruimte en past binnen het acht cijferige callsign veld. ID’s worden geregistreerd op twee (DMR) registratie servers, één in de VS voor de continenten / regio’s 3, 4, 5 en 7 en één in Europa voor de continenten 2 (Europa) en 6 (Afrika). Deze registratie systemen gebruiken gesynchroniseerde databases. Het Europese systeem is tevens verbonden met het databasesysteem van het DMRplus netwerk wat noodzakelijk is om de gebruiker te kunnen routeren. Het verzorgt alle DMRplus masters en gateways regelmatig van de repeater- en gebruikerslijsten, zowel van het Europese- als van het Amerikaanse systeem.

Er is dus voor gekozen om deze DMR-id’s te gebruiken voor DSTAR en noemen dit dus de 7-cijferige CCS-ID “CCS7”.
V
oordelen hiervan zijn:
• Aanzienlijk grotere adresruimte
• Slechts één ID voor meerdere digitale systemen
• Gateway-werking tussen het digitale systeem zeer eenvoudig
• Eén structuur die eenvoudig te handhaven en coördineren is
• In de bestaande database zijn veel bestaande ID’s van Dstar gebruikers die ook QRV zijn op DMR

Gevolgen:

In de praktijk verandert er voor Dstar gebruikers bijna niets behalve het CCS-ID.
Blijft men bij de adressering van een gesprekspartner, repeater of hotspotmodule in het eigen land, wat in de meerderheid van situaties zal voorkomen, dan volstaat de ingave van de 4 cijferige code. Het CCS-Systeem neemt de MCC, de eerste 3 cijfers van de landcode, automatisch over van de afzender als er niets ingegeven wordt.

Voorbeeld PA3PM heeft de DMR-ID code 2041037. Dan volstaat dat een Dstar station de laatste 4 cijfers, 1037,  voor de adressering gebruikt in Nederland. Een station van buiten Nederland moet 2041037 als adressering gebruiken.

De adressering van repeaters en modules en van Hotspots en modules blijft voorlopig zoals het is.
Wie al een DMR-ID heeft hoeft zich niet meer te registreren het DMR-ID is het CCS7-ID. Zodra het nieuwe systeem in bedrijf gaat worden er geen CCS-ID’s meer uitgegeven.

Tijdspad:
De software van systemen die CCS gebruiken moet worden aangepast voor de invoering van het systeem. Er wordt nu gewerkt aan testsystemen en aanpassingen te maken. Een eerste proefversie van de ircDDBGateway wordt waarschijnlijk dit weekend getest door Jonathan G4KLX. Na deze tests en laatste veranderingen wordt de protocol-specificatie voor ontwikkelaars van andere systemen aangepast zodat deze wijzigingen ingebouwd kunnen worden. Op dit moment bestaat er nog geen op zichzelf functioneert systeem. Er komt een nieuwe CCS server die alleen CCS7 zal ondersteunen.

Over een overgang naar en eventueel  paralelbedrijf van de CCS4/CCS7 wordt op het moment nog nagedacht.

Meer informatie volgt.

Het originele bericht vind u hier!
Uw gegevens kunt u hier opvragen!
CCS7


 

Geef een reactie